Οι εφαρμογές της Ρομποτικής Χειρουργικής στη Γενική Χειρουργική

ΑΠΟΨΕΙΣ
27 Μαΐου 2020 08:57:00

Γράφει ο Περικλής Σ. Χρυσοχέρης, Χειρουργός, Δ/ντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

 

Τι είναι Ρομποτική Χειρουργική;

 

Η ρομποτική χειρουργική είναι η πιο εξελιγμένη μορφή ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής (Minimally invasive Surgery). Αποτελεί ένα πιο σύγχρονο είδος λαπαροσκοπικής επέμβασης. Από τις ίδιες οπές, δηλαδή τομές στο δέρμα, που βάζουμε τα τροκάρ (λαπαροσκοπικές κάνουλες από όπου περνάμε τα εργαλεία στο εσωτερικό του σώματος)  εισάγουμε τα ρομποτικά εργαλεία τα οποία συνδέονται με τους βραχίονες του Ρομποτικού Συστήματος.

 

Το ρομποτικό χειρουργικό σύστημα  επιτρέπει στους Χειρουργούς να εκτελούν πολύπλοκες χειρουργικές επεμβάσεις μέσω μικροσκοπικών τομών χρησιμοποιώντας την ρομποτική τεχνολογία. Τα χειρουργικά ρομπότ εκτελούν κινήσεις οι οποίες είναι πλήρως ελεγχόμενες και κατευθυνόμενες από τον Χειρουργό που κάθεται στην κονσόλα του Ρομπότ - υπολογιστή. Οι κινήσεις του χειρουργού «φιλτράρονται» από το Ρομποτικό Σύστημα και αποδίδονται στους ιστούς του ασθενούς με μέγιστη ακρίβεια και λεπτομέρεια.

 

Αυτό παρέχει στους χειρουργούς μεγαλύτερη ακρίβεια, ευελιξία και έλεγχο στις κινήσεις τους.

 

Η ρομποτική χειρουργική λοιπόν, είναι ένα προηγμένο είδος ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής όπου ο χειρουργός βρίσκεται μπροστά σε μία κονσόλα, η οποία απεικονίζει το χειρουργικό πεδίο σε μεγέθυνση και σε τρισδιάστατη μορφή.

 

 Τα «χέρια» του ρομπότ έχουν υψηλό βαθμό επιδεξιότητας, επιτρέποντας στους χειρουργούς να λειτουργούν σε πολύ στενούς χώρους στο σώμα, που διαφορετικά θα ήταν προσβάσιμοι μόνο μέσω ανοικτής χειρουργικής επέμβασης.

 

Κατά τη διεξαγωγή ρομποτικής χειρουργικής επέμβασης χρησιμοποιώντας το Ρομποτικό Χειρουργικό Σύστημα Da Vinci (το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα παγκοσμίως και το μόνο που υπάρχει σε χρήση στην Ελλάδα):

 

Ο χειρουργός εργάζεται από μια κονσόλα-υπολογιστή μέσα στη χειρουργική αίθουσα, σε απόσταση μερικών μέτρων από το κρεβάτι του ασθενούς, ελέγχοντας τα μικροσκοπικά εργαλεία που είναι τοποθετημένα σε τρεις ρομποτικούς βραχίονες.

«Βλέπει» μέσω μιας κάμερας 3-D, συνδεδεμένης σε ένα τέταρτο ρομποτικό βραχίονα, η οποία μεγεθύνει και σταθεροποιεί το χειρουργικό πεδίο.

Οι κινήσεις του χεριού, του καρπού και των δακτύλων του χειρουργού μεταδίδονται μέσω της κονσόλας του υπολογιστή στα εργαλεία που είναι προσαρτημένα στους βραχίονες του ρομπότ. Οι κινήσεις των εργαλείων έχουν το ίδιο εύρος κίνησης με τα χέρια του χειρουργού, γεγονός που επιτρέπει το μέγιστο έλεγχο.

Η χειρουργική ομάδα επιβλέπει το Ρομποτικό Σύστημα δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς.

Πλεονεκτήματα της Ρομποτικής Χειρουργικής

 

Για τον ασθενή, τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής περιλαμβάνουν:

 

Μεγαλύτερη ακρίβεια στη χειρουργική επέμβαση.

Συχνά, ο χειρουργός χρειάζεται να εργάζεται κοντά σε ευαίσθητα όργανα, αγγεία και νεύρα. Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι να διορθωθεί το πρόβλημα χωρίς να επηρεαστούν οι πέριξ υγιείς δομές. Το μικρό μέγεθος και η ευελιξία των ρομποτικών εργαλείων καθιστά πιο εύκολη την επίτευξη αυτού του στόχου.

 

Μικρότερες τομές

Οι τομές μερικών χιλιοστών που απαιτούνται για τη διενέργεια μιας ρομποτικής επέμβασης έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικά μειωμένο μετεγχειρητικό πόνο, μειωμένες πιθανότητες απώλειας αίματος και μόλυνσης του τραύματος.

 

Βραχύτερη νοσηλεία στο νοσοκομείο

Γενικά, οι ασθενείς μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι νωρίτερα μετά από μια ρομποτική επέμβαση, μερικές φορές ακόμη και την ίδια ή την επόμενη ημέρα.

 

Ελάχιστες ουλές και ταχύτερη αποκατάσταση και επιστροφή σε κανονικές δραστηριότητες

Οι μικρότερες τομές σημαίνουν επίσης ότι η περίοδος αποκατάστασης και επαναφοράς στη φυσιολογική ζωή είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη ανοικτή επέμβαση.

 

Σε σύγκριση με τις λαπαροσκοπικές επεμβάσεις η πιθανότητα μετατροπής σε ανοικτή επέμβαση λόγω επιπλοκών (αιμορραγία, τραυματισμός οργάνου) είναι μικρότερη.

 

Για το χειρουργό, τα οφέλη της ρομποτικής χειρουργικής περιλαμβάνουν:

 

Βελτιωμένο οπτικό πεδίο

Στην κονσόλα, ο Χειρουργός έχει καλύτερη εικόνα του χειρουργικού πεδίου. Η κάμερα υψηλής ευκρίνειας παρέχει μια μεγεθυμένη, λεπτομερή οπτική της πάσχουσας περιοχής. Ο Χειρουργός μπορεί να δει πιο καθαρά τις μικροσκοπικές δομές, οδηγώντας σε πιο ακριβείς χειρισμούς.

 

Ενισχυμένη επιδεξιότητα

Ένα ανθρώπινο χέρι ή ένα λαπαροσκοπικό εργαλείο,  έχει περιορισμούς στην κίνηση του στο χειρουργικό πεδίο. Το ρομποτικό εργαλείο υπερβαίνει τις δυσκολίες στη σταθερότητα, την επιδεξιότητα και το εύρος κίνησης του ανθρώπινου χεριού και του άκαμπτου λαπαροσκοπικού εργαλείου. Οι βραχίονες των ρομποτικών εργαλείων μπορούν να περιστραφούν κατά 360 μοίρες. Αυτό επιτρέπει στο Χειρουργό να κάνει κινήσεις μεγάλης ακρίβειας  σε πολύ μικρό χώρο με τρόπο που θα ήταν αδύνατος χωρίς το Ρομποτικό Σύστημα.

 

Πρόσβαση σε δυσπρόσιτες ανατομικές περιοχές

Η αυξημένη ευελιξία και ακρίβεια του ρομπότ επιτρέπει στο Χειρουργό να έχει πρόσβαση σε περιοχές που είναι δύσκολο να φτάσει. Αυτό σημαίνει ότι οι χειρουργοί μπορούν ίσως να αντιμετωπίσουν περισσότερες καταστάσεις με τη ρομποτική χειρουργική.

 

Γενική Χειρουργική

 

Στη Γενική Χειρουργική η χρήση της  Ρομποτικής Χειρουργικής έχει καθιερωθεί διεθνώς σε επεμβάσεις που η διενέργεια τους λαπαροσκοπικά θα ήταν τεχνικά πολύ δύσκολη έως αδύνατη.

 

Η χρήση της Ρομποτικής μας επιτρέπει να διεκπεραιώνουμε επεμβάσεις με Ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους (χωρίς να μετατρέψουμε την επέμβαση σε ανοικτή) και με πολύ καλά θεραπευτικά αποτελέσματα ακόμα και σε σύγκριση με τις ανοικτές επεμβάσεις σε μερικές περιπτώσεις.

 

Παραδείγματα Ρομποτικών επεμβάσεων Γενικής Χειρουργικής οι οποίες πραγματοποιούνται και εδώ στο ΥΓΕΙΑ είναι:

 

Ρομποτικές χαμηλές πρόσθιες εκτομές για καρκίνο- όγκους στο μέσο και κατώτερο Ορθό (αποφεύγοντας τη μόνιμη παρά φύσιν έδρα και προσφέροντας άριστο ογκολογικό παρασκεύασμα).

Ρομποτικές κολεκτομές με πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό για κακοήθεις παθήσεις του παχέος εντέρου.

Ρομποτικές γαστρεκτομές με πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό για κακοήθεις παθήσεις του στομάχου.

Ρομποτική αποκατάσταση μεγάλων μετεγχειρητικών κηλών με αποκατάσταση της ανατομίας του μυϊκού κοιλιακού τοιχώματος και  εξωπεριτοναϊκή χρήση πλέγματος (Ρομποτική T.A.R).

Ρομποτική αποκατάσταση μεγάλων κηλών του διαφράγματος - Παραοισοφαγικών και κατ΄ επολίσθησιν και Ρομποτική αποκατάσταση υποτροπών των κηλών αυτών.

Ρομποτική αποκατάσταση πρόπτωσης Ορθού.

*Άρθρο του Περικλή Σ. Χρυσοχέρης, Χειρουργού - Δ/ντή Α’ Χειρουργικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ.

 

Πηγή: ant1news.gr

0 σχόλια

Τα στοιχεία σας είναι ασφαλή! Το email σας δεν δημοσιεύεται...
Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά.

Peter Sloterijk: «Η επιστροφή στην ανεμελιά δεν θα είναι εύκολη…»

Ο κόσμος, στη σύλληψή του ως μιας γιγαντιαίας καταναλωτικής σφαίρας, βασίζεται στη συλλογική παραγωγή μιας ανέμελης ατμόσφαιρας. Χωρίς ανεμελιά δεν υπάρχει κοινό ούτε πληθυσμός που να θέλει να καταναλώσει. Αυτός ο δεσμός ανάμεσα στην ανέμελη ατμόσφαιρα και στον καταναλωτισμό έχει διαρραγεί. Όλοι περιμένουν τώρα την ...

Διαβάστε περισσότερα

Εμμ. Δερμιτζάκης: Πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας στη διεθνή έρευνα για τον SARS-CoV-2

Πρωτοπόρα ελληνική μελέτη που καθιστά τη χώρα μας σημαντικό παίκτη στην παγκόσμια επιστημονική σκακιέρα, πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει σε 3.500 ασθενείς και σε δέκα εργαστήρια, με στόχο την καλύτερη γενετική κατανόηση, αλλά και αντιμετώπιση του SARS-CoV-2, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας ...

Διαβάστε περισσότερα

Όθ. Ηλιόπουλος: «Όσοι έχουν αντισώματα, να μπορούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους, ώστε να βγούμε άμεσα από το "γύψο"…»

 «Όταν λέω σε φίλους και συναδέλφους ότι νόσησα, από COVID19, νιώθω πως τρομάζουν. Μερικοί με συγχαίρουν που το ομολογώ, αλλά κανείς δεν διανοείται να με συναντήσει, ακόμα και αν έχει νοσήσει ο ίδιος. Υπάρχει ένας κοινωνικός αυτοματισμός που μας έχει μείνει από την εποχή της ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ενές Καντέρ των Μπόστον Σέλτικς ασκεί κριτική, για πολλοστή φορά, στον Ερντογάν

Ο Ενές Καντέρ παραχώρησε συνέντευξη στο αμερικανικό "Fox News" εκφράζοντας την πεποίθηση πως «η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας θα χρησιμοποιήσει αυτήν την πανδημία για να εδραιώσει περαιτέρω την εξουσία της και να παρουσιαστεί ως σωτήρας».   Ο 27χρονος σέντερ των Μπόστον Σέλτικς άσκησε κριτική -για πολλοστή φορά- ...

Διαβάστε περισσότερα

Ξέρεις...ποιοι είμαστε εμείς,Βαρουφάκη?-Του Τσαντίλα

Εμείς είμαστε οι επιχειρηματίες που ζήσαμε τα capital controls για το ηλίθιο γινάτι σου!Εμείς είμαστε οι συνταξιούχοι που στηνόμασταν στις ουρές των τραπεζών για να κορδόνεσαι αυτάρεσκα ως επαναστάτης της φακής!Εμείς είμαστε οι δημοσιογράφοι που δεν σε πιέζαμε όσο έπρεπε για να μας πεις που ...

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Σιέττος: Με αυτή την πανδημία δεν έχουμε τελειώσει

Ήταν Δεκέμβριος του 2014 όταν ο καθηγητής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Κωνσταντίνος Σιέττος προέβλεψε με τη χρήση διάφορων μαθηματικών μοντέλων ότι η εξάπλωση του ιού Έμπολα στη Λιβερία και τη Σιέρα Λεόνε θα σταματούσε τρεις μήνες αργότερα. Η πρόβλεψη δικαιώθηκε τότε από τα γεγονότα.   Σήμερα ο Κωνσταντίνος Σιέττος ...

Διαβάστε περισσότερα

Περί αμβλώσεων...-Των Κ.Αρσλανίδου-Γ.Βούρου

Πολλοί χαρακτηρίζουν τη γέννηση μιας ζωής ως «θαύμα της φύσης». Πράγματι, είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος με τον οποίο το ζυγωτό, δηλαδή το πρώτο κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού που προκύπτει ως αποτέλεσμα της συνένωσης ωαρίου και σπερματοζωαρίου, πολλαπλασιάζεται σχηματίζοντας ιστούς, όργανα και τελικώς συστήματα οργάνων, τα ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο καπιταλισμός έχει τα όριά του-Της Τζούντιθ Μπάτλερ

Η επιταγή της απομόνωσης συμπίπτει με μια νέα αναγνώριση της παγκόσμιας αλληλεξάρτησής μας κατά τη διάρκεια του νέου χρόνου και χώρου της πανδημίας. Αφενός, μας ζητείται να αποτραβηχτούμε σε οικογενειακές μονάδες, σε κοινούς χώρους κατοίκησης ή ατομικές κατοικίες, στερούμενοι κοινωνικών επαφών και εκτοπισμένοι σε σφαίρες ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Κουτσούμπας,το ΠΑΜΕ και η καραντίνα-Του Δ.Σαρακατσάνου

Συνήθως οι αναλύσεις του ΚΚΕ για τις διεθνείς εξελίξεις είναι εντυπωσιακά ενδιαφέρουσες.Κι αυτό διότι η ¨ανάγνωση" των γεγονότων γίνεται απο την σκοπιά του "Δεν δίνω λογαριασμό,δεν παίρνω λογαριασμό"!Κανείς ποτέ δεν του ζήτησε να κυβερνήσει,κανείς ποτέ δεν του έδωσε τα κλειδιά του ταμείου και φυσικά κανείς ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας και «το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων»

Ο  γενικός  γραμματέας  της  ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε άρθρο του στον «Ριζοσπάστη» του Σαββατοκύριακου, υπό τον τίτλο «Το τέλος των μύθων και των ψευδαισθήσεων» και υπότιτλο «Για να αντιμετωπίσουμε το παρόν και να προετοιμάσουμε το αύριο» υπογραμμίζει ότι «το περιεχόμενο της παρέμβασης του ...

Διαβάστε περισσότερα

220000 ηλίθιοι επισήμως πιστοποιημένοι!

Σύμφωνα με την Opinion:το 2,2% δεν ανησυχεί καθόλου για τον κορονοιό,το 2,2% διαφωνεί με τα μέτρα κατά του κορονοιού,το 3,1% διαφωνεί με την απαγόρευση συνωστισμού στις εκκλησίες,και το 2,7% διαφωνεί με τις...ενημερώσεις Τσιόδρα. Πάντα,είχαμε την απορία για το πλήθος των ηλιθίων στη χώρα.10.000.000 είμαστε... Περίπου 220000 ηλίθιοι ...

Διαβάστε περισσότερα

Ι.Καποδίστριας:ούτε μισθά ούτε αναδρομικά,μία κότα ανά τετραήμερο!

Mία χώρα ,όπως η Ελλάδα που έχει συνδέσει την τύχη της με την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων και τη συνετή διαχείριση των οικονομικών της ,για να μην πω τη βαριά λέξη «λιτότητα» ,θα έπρεπε να τιμά με ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη του πρώτου κυβερνήτη της που ...

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ο Κορονοϊός ευκαιρία να δοκιμαστεί το remote work στην Ελλάδα;Tης Αγγέλας Ανθουλάκη

Τους τελευταίους μήνες βιώνουμε τις επιπτώσεις που έχει μία πανδημία όπως είναι αυτή του ιού Covid-19. Μερικά από τα μέτρα πρόληψης που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είναι ο περιορισμός επαφών με άλλους ανθρώπους. Πώς όμως θα μπορούσε αυτό να εφαρμοστεί στον εργασιακό χώρο όπου ...

Διαβάστε περισσότερα

Η απαγόρευση και η νέα πίστη στο κράτος-Του Μιχάλη Τσιντσίνη

Κανείς δεν εξεπλάγη. Η απόφαση του Πρωθυπουργού για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ήταν μια προδιαγεγραμμένη κλιμάκωση –ανάλογη και με το βαθμό συνειδητοποίησης της κοινωνίας. Τα παραδείγματα των χωρών που άργησαν να πάρουν τόσο δραστικά μέτρα ήταν από την αρχή οδηγός για την κυβέρνηση, αλλά και ...

Διαβάστε περισσότερα

Για την Ημέρα της Ποίησης

Διότι φίλες και φίλοι μου τελικά το μόνο που έχει κάθε άνθρωπος για να ελευθερώσει τους άπειρους κόσμους και γαλαξίες που κρύβει μέσα του, για να παλέψει με το τραγικό και το παράλογο και για να δει καθαρά ακόμα και στην βαθύτερη νύχτα είναι η ...

Διαβάστε περισσότερα

Κορωνοϊός...Θεωρία των παιγνίων-Toυ Νίκου Καβούλη

Χωρίς αμφιβολία βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή της παγκόσμιας ιστορίας. Μια στιγμή που πρέπει όλοι μας να αναλάβουμε τις προσωπικές μας ευθύνες και να δείξουμε υπευθυνότητα όχι μόνο για μας αλλά και για τους συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες όπως είναι οι γονείς ...

Διαβάστε περισσότερα

Τα νομοθετικά βήματα της Ελλάδας για την καθιέρωση της ισότητας των δύο φύλων και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας

Η έμφυλη βία είναι ένα καθημερινό, παγκόσμιο φαινόμενο, χρησιμοποιείται ως μέσο άσκησης κοινωνικού ελέγχου, τιμωρίας και «σωφρονισμού» και περιλαμβάνει οποιαδήποτε επιβλαβή πράξη κατά της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας των ατόμων που την υφίστανται. Θύματά της είναι κυρίως γυναίκες και κορίτσια, ανεξαρτήτως ηλικίας, μόρφωσης, επαγγέλματος ή ...

Διαβάστε περισσότερα

Ποινικό Δίκαιο και Κορωνοϊός

Του Ιωάννη Βούρου*Δεδομένης της επικινδυνότητας της κατάστασης αλλά και των τεράστιων διαστάσεων που έχει λάβει, σε σύντομο χρονικό διάσημα, η εξάπλωση του ιού εντός και εκτός των συνόρων μας, η ΠΟΥ κήρυξε τον κορωνοϊό ως πανδημία. Απόρροια αυτού ήταν η έκδοση σχετικών οδηγιών προς τους ...

Διαβάστε περισσότερα

9+1 Τρόποι για να προστατευτείς από τον κορωνοϊό

Το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο μέρος της επικαιρότητας και των ειδήσεων καταλαμβάνει η παγκόσμια εξάπλωση του κορωνοϊού, συμπτώματα του οποίου εμφανίστηκαν πρόσφατα και στην Ελλάδα, γεγονός που προκάλεσε ιδιαίτερα μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό. Συνέπεια αυτού ήταν η υπερβολική αύξηση της χρήσης χειρουργικών μασκών, η οποία ...

Διαβάστε περισσότερα

Θες να φταίς εσύ?-Toυ Κωνσταντίνου Δημητρίου

Ίσως είναι μιά από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Πολιτεία αντέδρασε άμεσα σε έναν επικείμενο κίνδυνο.Ίσως είναι η πρώτη υπόθεση που δεν αφέθηκε η διαχείρηση ενός σοβαρού προβλήματος στα "χέρια" πολιτικών σκοπιμοτήτων και ίσως είναι η μοναδική φορά που το Κράτος λειτούργησε και λειτουργεί με ...

Διαβάστε περισσότερα

Ο Warren Buffett αποκαλύπτει τις 3 «αποφάσεις ζωής» που οδηγούν στην επιτυχία

Ο Warren Buffett, ένας από τους διασημότερους επενδυτές στον κόσμο, μας παραθέτει τις 3 «αποφάσεις ζωής» που μπορούν να μας οδηγήσουν στην επιτυχία, ανεξάρτητα από το πεδίο στο οποίο κινούμαστε.   1) Μη ρισκάρεις να χάσεις αυτό που έχεις, για να αποκτήσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι. Το ...

Διαβάστε περισσότερα

85 Πανεπιστημιακοί: «Σε αυτόν τον πόλεμο ποιος είναι ο εχθρός μας;»  

Για τις εξελίξεις στο προσφυγικό τοποθετήθηκαν 85 ακαδημαϊκοί σε κοινή δήλωσή τους με τίτλο: «Σε αυτόν τον πόλεμο ποιος είναι ο εχθρός μας;», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στο φύλλο του Σαββατοκύριακου 7-8 Μαρτίου 2020 «Οι πρόσφυγες, όπως και οι μετανάστες, είναι -και αυτοί- θύματα ...

Διαβάστε περισσότερα

Προσοχή σε σχολεία,σχολές και Εκκλησίες τώρα!-Του Κωνσταντίνου Δημητρίου

Καθώς παρακολουθούμε την εκτόξευση του αριθμού των κρουσμάτων του κορονοιου σε παγκόσμιο επίπεδο,αναρωτιέμαι πως θα έχει συνέχεια το επιτυχημένο αρχικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του στην Ελλάδα. Επειδή πράγματι πάρθηκαν μέτρα και μάλιστα εγκαίρως,επειδή δημοσιοποιήθηκαν με σοβαρότητα τα προβλήματα που δημιουργεί καθώς και οι τρόποι προφύλαξης,επειδή ...

Διαβάστε περισσότερα